دریافت پوستر کنفرانس
 
• ...
  هشتمین کنفــرانس بین المللی مدیریت جامع بحــران


  The 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management

  محــورهای کنفــرانس:


 Dr. Ali Asgary from York University Toronto Canada

Mr. Rostamyan from UNISDR and Mr. Ghaemian head of City Di the first Iranianpartner of MCR- Campaign
Group discussion about SFDRR with Dr. Abbass Ostad Taghizadeh,Dr. Ali Asgary
Dr. Ali Ardalan and  Dr. Walter Ammann
Dr. Mehdi Motagh,from GFZ- Berlin
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
چهارشنبه یکم دی ماه 1395

اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات :
  دوشنبه بیستم دی ماه 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات و ثبت نام قطعی مقاله دهندگان (غیر قابل تمدید) جهت چاپ در کتاب و رایت در سی دی:
دوشنبه یازدهم بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام نفرات آزاد در همایش :
 پنجشنبه بیستم و یکم بهمن 1395
 
دبیرخانه همایش

 آدرس:
تهران- خیابان بهار جنوبی، خیابان حمید صدیق، ساختمان تخت جمشید، طبقه دوم – واحدیک

کد پستی : 1561839945

تلفن :   5 -77652904 (021)
فکس :  7 -77652906 (021)

پست الکترونیکی: info@indm.ir


شنبه 06 شهريور ماه 1395

تا همایش ...

171
برگزار کنندگان
مجـــوز کنفــرانس
حامیان