• ...
  خبــــر ویـــژه

  هشتمین کنفــرانس بین المللی مدیریت جامع بحــران

  محــورهای کنفــرانس:


Mr. Rostamyan from UNISDR and Mr. Ghaemian head of City Di the first Iranianpartner of MCR- Campaign
 Dr. Ali Asgary from York University Toronto Canada
Group discussion about SFDRR with Dr. Abbass Ostad Taghizadeh,Dr. Ali Asgary
Dr. Ali Ardalan and  Dr. Walter Ammann
Dr. Mehdi Motagh,from GFZ- Berlin
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
چهارشنبه یکم دی ماه 1395

اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات :
  دوشنبه بیستم دی ماه 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات و ثبت نام قطعی مقاله دهندگان (غیر قابل تمدید) جهت چاپ در کتاب و رایت در سی دی:
دوشنبه یازدهم بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام نفرات آزاد در همایش :
 پنجشنبه بیستم و یکم بهمن 1395
 
دبیرخانه همایش

 آدرس:
تهران- خیابان بهار جنوبی، خیابان حمید صدیق، ساختمان تخت جمشید، طبقه دوم – واحدیک

کد پستی : 1561839945

تلفن :   5 -77652904 (021)
فکس :  7 -77652906 (021)

پست الکترونیکی: info@indm.ir


شنبه 20 آذر ماه 1395

تا همایش ...

065
برگزار کنندگان
مجـــوز کنفــرانس
حامیان

گواهینامه ثبت کنفرانس توسط سیویلیکا