این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دریافت پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
  دوشنبه بیستم و هفتم دی ماه 1395

اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات :
  یکشنبه سوم بهمن ماه 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات و ثبت نام قطعی مقاله دهندگان (غیر قابل تمدید) جهت چاپ در کتاب و رایت در سی دی:
دوشنبه یازدهم بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام نفرات آزاد در همایش :
 پنجشنبه بیستم و یکم بهمن 1395