این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دریافت پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > شرایط و مبالغ ثبت نام شرکت کنندگان حضوری
.: شرایط و مبالغ ثبت نام شرکت کنندگان حضوری

  شرایط و مبلغ ثبت نام شرکت کنندگان آزاد ،

در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

26  -27 بهمن  1395  تهران

ثبت نام شرکت کنندگان آزاد (حضور در کنفرانس و کلیه کارگاه        ها)                                               

به شرکت کنندگان در هفتمین کنفرانس 10 درصد تخفیف تعلق می گیرد.                                                                                                                                

هزار تومان390 

ثبت نام  شرکت کنندگان آزاد شامل:

·      حضور در کنفرانس و  استفاده از کلیه سخنرانی ها و کارگاه ها  در طی دو روز

·      دریافت پکیج کنفرانس شامل کتاب  و لوح فشرده

·      پذیرایی و بریک  در طی دو روز برگزاری کنفرانس

·      دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

·    دارای مجوز شماره 421/3 مورخ4/2/95  صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و احتساب شانزده ساعت آموزش رسمی و مورد  پذیرش و قبول سازمان و مراکز دولتی

·       دریافت گواهینامه دو زبانه دارای هلوگرام با هدف تضمین صحت گواهینامه

·      گواهینامه  دارای لمینت

·      گواهینامه دارای امضاء مشترک با مجمع جهانی ریسک از داووس / سوئیس

·      آخرین مهلت ثبت نام 21 بهمن سال جاری

 

 

شماره حساب دبیرخانه کنفرانس بین المللی  مدیریت جامع بحران :
شماره حساب : 0102278488009- نام بانک: صادرات ایران تهران شعبه چهار راه  ایرج -کد بانکی: 2093
نام صاحب حساب: شرکت کیفیت سازان پرواز
(دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران )
شماره کارت :
0435 - 9007 - 6919 - 6037  (به نام شرکت کیفیت سازان پرواز)
شماره شبا:
IR41 0190 0000 0010 2278 4880 09